19-23-87-Millevaches-Coupe-rase-epicea-Sitka-BPalluet